Ty przez Królową dajesz nam Króla

 

MIEJSCE:  Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie

TERMIN: 14 -17 listopada 2019

PROWADZĄCY:

Hubert Kowalski
Leopold Twardowski
Dolores Nowak
ks. Łukasz Kowalski

ZAPISY: start 15 października o godz. 19.00

W ramach warsztatów „Ty przez Królową dajesz nam Króla“ będziemy uczestniczyli w uroczystości jubileuszowej bp Seniora Edmunda Piszcza w Olsztynie w sobotę 16.11 przy udziale zaproszonych gości z Episkopatu Polski. Stąd pojawia się konieczność udziału w warsztatach od czwartku (14.11) wieczorem. Proszę o wzięcie pod uwagę tego wydarzenia podczas dokonywania zapisów.

KOSZT WARSZTATÓW:

dla chórzystów
– uczestnictwo w warsztatach + nocleg + wyżywienie 290 zł
– uczestnictwo w warsztatach + nocleg 205* zł
– uczestnictwo w warsztatach + wyżywienie (obiady piątek-niedziela, kolacja piątek-sobota) 165* zł
– uczestnictwo w warsztatach 70 zł
* podane kwoty przy korzystaniu z pełnej opcji

dla instrumentalistów (zapraszamy uczniów co najmniej 5 klasy szkoły muzycznej II st.; w szczególnych przypadkach prosimy o kontakt przed zapisami)
– uczestnictwo w warsztatach + nocleg + wyżywienie 150 zł
– uczestnictwo w warsztatach + wyżywienie 90 zł

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie opłaty według wybranej opcji na konto w ciągu 4 dni roboczych.
W przypadku braku opłaty zgłoszenie będzie anulowane. W przypadku rezygnacji:
– do 4 listopada 2019 zwrot całej kwoty pomniejszonej o opłatę warsztatową 70zł,
– od 5 listopada 2019 brak zwrotu wpłaconej kwoty.

 

PLAN WARSZTATÓW

CZWARTEK (14.11)

19.00 – rozpoczęcie
19.30 – zajęcia wprowadzające
20.30 – Eucharystia – kaplica domu pielgrzyma

Organizator nie przewiduje wspólnej kolacji (posiłek we własnym zakresie)

PIĄTEK (15.11)

Modlitwa poranna
Śniadanie
9.30 – 13.00 – zajęcia warsztatowe
Obiad
15.00 – 17.30 – zajęcia warsztatowe
18.00 – Eucharystia – Sanktuarium w Gietrzwałdzie
Kolacja
20.00 – Spotkanie wieczorne

SOBOTA (16.11)

Modlitwa poranna
Śniadanie
9.00 – 10.45 – zajęcia warsztatowe
12.00 – Uroczysta Eucharystia Jubileuszowa – katedra w Olsztynie*
Obiad
16.00 – 18.30 – zajęcia warsztatowe
Kolacja
20.00 – Różaniec

* organizator udostępnia wspólny dojazd do Olsztyna autokarem

NIEDZIELA (17.11)

Modlitwa poranna
Śniadanie
9.30 – 10.30 – zajęcia warsztatowe
11.00 – Eucharystia – Sanktuarium w Gietrzwałdzie
Obiad
13.30 – Zakończenie

Organizator zastrzega sobie do zmian w planie warsztatów