Hubert Kowalski

Hubert Kowalski

Prowadzący

Dyrygent, kompozytor, producent muzyczny, kontrabasista. Studiował dyrygenturę chóralną w Krakowskiej Akademii Muzycznej. Prowadzi warsztaty wokalne i instrumentalne w całej Polsce oraz poza jej granicami. Przez kilkanaście lat pracował z Chórem Polskiego Radia. Dyryguje kompozycje własne oraz dzieła mistrzów współpracując z rozmaitymi orkiestrami Filharmonii Podkarpackiej, Dolnośląskiej, Łódzkiej, Częstochowskiej, Śląskiej, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Symfoniczną Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki, Orkiestrą Kameralną Archetti. Od 2007 roku prowadzi założoną przez siebie Icon Orkiestra, z którą realizował projekty z Michałem Urbaniakiem, Joachimem Menclem, Piotrem Baronem, Raz Dwa Trzy, New Life M. Współpraca z zespołem Raz Dwa Trzy zaowocowała produkcją muzyczną Jubileuszu 25 lat grupy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu realizowaną dla TVP , wydaniem jubileuszowego albumu CD z nowymi wersjami symfonicznymi piosenek zespołu oraz kolejnymi koncertami – w Filharmonii Narodowej oraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Jest liderem grupy Tylko Ty składającej się z szczególnie uzdolnionych stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia . Od 5 lat dyryguje orkiestrą podczas największego w Europie koncertu uwielbienia Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. Jest producentem wielu koncertów realizowanych dla Polskiego Radia i Telewizji. Poprowadził chór i orkiestrę podczas nagrania Hymnu Światowych Dni Młodych Kraków 2016.

Paweł Bębenek

Paweł Bębenek

Prowadzący

Miałem szczęście urodzić się w Wadowicach, w piątek, 1 września 1972 roku, w dniu 137. urodzin św. Rafała Kalinowskiego. Miesiąc później, 1 października, w dniu wspomnienia św. Teresy z Lisieux, zostałem ochrzczony. Dorastałem i rozwijałem się – osobowościowo i artystycznie – w środowisku krakowskich Ojców Dominikanów. Dzięki ich trosce o piękno liturgii poznałem ludzi, którzy poza dzieleniem się ze mną swoim wyśmienitym warsztatem muzycznym mieli też wpływ na moją wrażliwość, m.in.: Marcina Bornus Szczycińskiego – twórcę i lidera zespołu Bornus Consort (obecnie kantora Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie), czy Antoniego Pilcha – lutnistę (absolwenta Royal College of Music), z którym dane mi było ponad dziesięć lat śpiewać w zespole Bractwo Lutni, specjalizującym się w wykonywaniu muzyki średniowiecza i renesansu. Niemały wpływ na ducha mojej muzyki miała również współpraca z wybitnymi muzykami: Taivo Niitvägi (Linnamuusikud, Tallinn) i Andriejem Kotowem (Sirin, Moskwa), zajmującymi się tradycją muzyczną Estonii i Rosji. Zainteresowanie komponowaniem i opracowywaniem muzyki liturgicznej zrodziło się u mnie z radości śpiewania. Gdy piszę, priorytetem jest dla mnie człowiek – zarówno wykonawca, jak i słuchacz. Skoro bowiem „nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia” (cytat z 4. Prefacji zwykłej), dobrze jest, gdy i jeden i drugi mogą z niej czerpać głębiej.

Dolores Nowak PDDM

Dolores Nowak PDDM

`Prowadzaca

(Monika Nowak), ur. w 1974 w Warszawie, przynależy do Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. W latach 2002-2008 studiowała w Instytucie Muzykologii KUL, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W czasie studiów (na VI semestrze) przebywała na stypendium naukowym w Katolickim Uniwersytecie w Róžomberku (Słowacja), na Wydziale Pedagogiki, ucząc się wykonawstwa chorału gregoriańskiego pod kier. J. Bednarikovej.
W 2010 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym dwuletnie Studium Chórmistrzowskie prowadzone przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2010 r. zorganizowała i do dziś prowadzi Kurs Muzyki Liturgicznej, którego kolejne edycje od roku akademickiego 2011/2012 weszły w ramy Centrum Liturgiczno-Biblijnego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela.
Od 2008 r. jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, a od 2013 r. członkiem Zarządu i sekretarzem tegoż Stowarzyszenia. Od 2011 r. weszła w skład Zespołu Redakcyjnego rocznika Katedry Monodii Liturgicznej IM KUL Jana Pawła II pt.: „AnnalesLublinenses pro Musica Sacra”.
Wygłaszała konferencje dotyczące liturgii oraz prowadziła naukę chorału gregoriańskiego podczas V edycji Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych w Świętej Lipce.

Piotr Pałka

Piotr Pałka

Prowadzący

Od 1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne. Jego zainteresowanie muzyką wokalną przyczyniło się do założenia w 1999 roku chóru mieszanego VoceAngeli (Głosem Anioła), działającego przy bazylice oo. franciszkanów w Krakowie, którego obecnie jest dyrygentem. VoceAngeli wykonuje muzykę religijną i świecką, głównie á capella. W swoim repertuarze posiada oryginalne kompozycje i opracowania Piotra Pałki. Od kilku lat Piotr Pałka włącza się w dzieło odnowy polskiej muzyki liturgicznej, prowadząc liczne warsztaty na terenie całej Polski oraz za granicą (Niemcy, Wielka Brytania). Prywatnie jest mężem, ojcem trojga dzieci oraz miłośnikiem gór. Współprowadził warsztaty w Świętej Lipce w latach 2013-2016. Jest autorem pieśni ku czci Matki Bożej Świętolipskiej.

Leopold Twardowski

Leopold Twardowski

Prowadzący

Urodził się 7 października 1966 roku w Sędziszowie Małopolskim, jako czwarte z ośmiorga dziecko Jana i Wandy. Razem z braćmi - Ryszardem i Mirosławem i siostrami - Bożenką, Ulą, Irenką, Alą i Basią, wzrastał w pełnym miłości i wzajemnej akceptacji środowisku rodzinnym. Po otrzymanej formacji duchowej pod kierownictwem Braci Mniejszych Kapucynów kończy Teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1991), a następnie Studium Piosenkarskie oraz Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w klasie gitary klasycznej w Poznaniu. W 1992 roku wraz z Joanną rozpoczynają wspólną drogę małżeńską i rodzinną, której wspaniałymi owocami są dzieci: Anastazja, Jan, Tereska i Piotruś. W 1994 roku pełni posługę lidera muzycznego w czasie Międzynarodowych Spotkań Młodzieży Franciszkańskiej w Janicach k/Jeleniej Góry. Od 2000 roku współpracuje również z projektem „Lednica 2000” jako solista na polach lednickich. We wrześniu 2001 roku zawiązuje Inicjatywę Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała”, organizując comiesięczne Niedzielne Wielbienie Boga w kościele oo. Dominikanów oraz na centralnych placach Poznania. W 2002 roku inicjuje wraz z o. Tomaszem Nowakiem OP Poznańskie Zaduszki Jazzowe w kościele oo. Dominikanów, które wkrótce wchodzą na stałe do kalendarium wydarzeń kulturalnych miasta. Ponadto inicjuje cykle koncertów Piosenki Zaangażowanej (pieśni z okresu stanu wojennego), pieśni patriotyczno – historycznej, oraz wspomnienia twórczości Marka Grechuty. W lipcu 2011 roku zorganizował z żoną Joanną i z pomocą środowiska poznańskiego wielbienia pierwsze ogólnopolskie rekolekcje ``Na Fali Wielbienia`` w Henrykowie k/Wrocławia. Uczestniczy w wielu chrześcijańskich projektach muzycznych, m.in. festiwalu ``Song Of Songs`` i w koncercie Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie. Koncertuje w Polsce i za granicą prowadząc również warsztaty posługi uwielbienia Boga. W czerwcu 2015 roku ukazała się płyta studyjna ``Przychodzisz Panie``, którą nagrał z wybitnymi muzykami jazzowymi środowiska Poznańskiego Wielbienia, chórem i orkiestrą symfoniczną. W kwietniu 2016 roku był odpowiedzialny za oprawę muzyczną w czasie centralnych uroczystości jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski na stadionie INEA w Poznaniu komponując m.in. pieśń jubileuszową obchodów pt. ``Gdzie chrzest, tam nadzieja``.

Krystian Neścior

Krystian Neścior

Prowadzący

Kompozytor, wokalista, kantor i dyrygent pochodzący z Olsztyna. W 2021 roku z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w klasie kompozycji prof. dr hab. Anny Zawadzkiej-Gołosz oraz w klasie śpiewu prof. dr. hab. Zdzisława Madeja w Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W 2018 roku ukończył studia magisterskie z zakresu teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jego utwory są nagradzane na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in na V i VI Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego w Sopocie, na Konkursie Kompozytorskim Młodzi Muzycy Młodemu Miastu 2.0, XXVII Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim 2 Agosto w Bolonii, VI Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. K. Pendereckiego w Krakowie, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. K. Szymanowskiego w Katowicach w kategorii kompozycja, dyscyplina głos czy Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. M. Karłowicza w Szczecinie. Dla Krystiana muzyka liturgiczna jest przestrzenią, w której ogniskują się jego główne zainteresowania, tj. kompozycja, śpiew, teologia, praca z ludźmi i modlitwa. Prowadzi warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce i za granicą. Jest dyrygentem Chóru oraz Nadzwyczajnej Orkiestry Liturgicznej przy Bazylice Bożego Ciała w Krakowie.

Opieka duchowa:
ks. Łukasz Kowalski (2019, 2022, 2023)
ks. Grzegorz Mączka (2018, 2017)
o. Tomasz Nowak OP (2016)
ks. Wojciech Kotowicz (2015)
ks. Piotr Wasilewski (2014)
ks. Adrian Bienasz (2013)